Polsbreuk.com Betrouwbare medische informatie

Botbreuken bij kinderen


Kinderbreuken komen vaak voor en ontstaan vaak na een val uit een klimrek, boom of tijdens het sporten. De botten van kinderen worden gekenmerkt door een stevig botvlies dat de breuk vaak goed op zijn plek houdt. We spreken in dat geval van een "twijgbreuk" of "greenstick": het bot is dan weliswaar geknakt maar weer teruggeveerd naar zijn oorspronkelijke plek! Deze polsbreuken genezen vaak snel: na 10 tot 14 dagen kan het gips al verwijderd worden. Kinderen mogen daarna 4 tot 6 weken niet sporten vanwege het gevaar van opnieuw vallen of botsen.

fracture-torus-6095_2
voorbeeld van een Greenstick breuk

Groeischijven


Een ander belangrijk kenmerk van kinderbreuken zijn de
groeischijven die bij de breuk betrokken kunnen zijn. Hoe jonger het kind, hoe actiever de groeischijven zijn en hoe meer zelfherstellend vermogen het bot nog heeft. Hierdoor herstellen resterende hoeken of verschuivingen van het bot volledig tijdens de groei afhankelijk van de leeftijd.

SH2_new
voorbeeld van een gebroken groeischijf

Tijdens een val kan dus niet alleen het bot breken maar ook de groeischijf kan (gedeeltelijk) afbreken of verplaatsen. De groeischijf is een belangrijk onderdeel voor de toekomstige groei van het bot en deze breuken moeten dan ook vaker geopereerd worden. Dit gebeurt onder narcose waarbij de groeischijf met de hand wordt teruggeduwd. Soms lukt dit niet waardoor het noodzakelijk is om een kleine snee in de huid te maken en de groeischijf terug te kunnen zetten. Als de groeischijf is teruggeplaatst, zal deze tijdelijk vastgezet worden met een ijzeren pinnetje (k-draad) en gips. De k-draden kunnen meestal probleemloos poliklinisch verwijderd worden na 4 weken. Uw kind hoeft dus niet opnieuw onder narcose en er resteren vaak slechts 2 minimale littekentjes.

Wanneer de breuk te veel gekanteld is in de
onderarm, kan uw chirurg ook kiezen voor zogenaamde elastische, titanium pennen (TEN). Dit zijn lange, flexibele pennen die via kleine gaatjes bij de pols en elleboog in de mergholte van de botten ingebracht worden.

De pennen in het bot
voelt het kind niet maar soms kan het uitstekende puntje van de pen onder de huid, wel voelen. Na de operatie is in principe geen gips meer nodig en krijgt het kind alleen een drukverband voor de eerste 48 uur. Na 4 weken is het bot genezen. Deze pennen moeten na 3 - 4 maanden operatief verwijderd worden in tegenstelling tot de korte k-draden.

ten

Het bot wordt in de toekomst weer net zo hard als het voorheen was; het blijft gelukkig geen zwakke plek. Uw kind moet echter nog wel voorzichtig zijn gedurende 6-8 wekenna de val.

Groeiproblemen


Doordat groeischijven betrokken kunnen zijn en beschadigd door de val, kan het in zeldzame situaties voorkomen dat er groeiproblemen in de toekomst ontstaan. Doordat de doorbloeding van de groeischijf beschadigd is, sluit deze voortijdig waardoor een deel van de groeischijf niet goed of scheef, uitgroeit. Wanneer dit het geval is, wordt er meestal voor gekozen om de pols eerst uit te laten groeien en om in tweede instantie een correctie operatie hiervan uit te voeren. Dit gebeurt meestal in een academisch kinderziekenhuis waar dit soort zeldzame problemen behandeld worden.

Sporten


Wanneer het bot na 4 weken weer is vastgegroeid mag uw kind nog niet direct sporten. Met name sporten waarbij er kans is op vallen of botsen (contactsporten) worden de eerste 4 tot 6 weken afgeraden. De meeste kinderen gaan zelf op verkenning uit en oefenen gaandeweg zelf hun pols en houden hier meestal niets aan over. Angstige kinderen of kinderen bij wie de polsfunctie niet spontaan verbetert, worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Dit is gelukkig maar zelden nodig.